Maatschap Iris Adviesgroep
Praktijk voor strategie, control en managementontwikkeling
voor ondernemingen en instellingen.

Omdat beide partners de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de Maatschap Iris Adviesgroep beëindigd per 1 november 2017.

Deze website blijft voorlopig online. Zij wordt onderhouden door regelmatige updates.

Wij willen blijven bijdragen aan de maatschappelijke gedachtenvorming en discussie op belangrijke aandachtsgebieden. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en toekomstbestendigheid, management en ondernemerschap, diversiteit en emancipatie, ontwikkeling en vorming, tegengaan van korte termijngerichtheid.
De teksten onder (link) Reflecties worden verder uitgewerkt en waar interessant of nodig geüpdatet.

De Maatschap Iris Adviesgroep werd opgericht in de eerste maanden van 1994.
De oprichters waren drs. M.L. (Menno) Hoeksema en drs. J.M. (Janke) Holman, die beiden als partner tot de maatschap toetraden.
De activiteiten startten op maandag 11 april 1994.

Na een aantal serieuze, leuke, bijzondere en exotische alternatieven te hebben overwogen, besloten de oprichters de praktijk de naam mee te geven van een succesvol adviesproduct, het Integraal Resultaten Informatie Systeem (IRIS).
Het IRIS behoort tot de expertise van Menno Hoeksema.
Hij leerde het in de jaren ’80 van drs. M. (Rien) Mellink RA.
Zo kon de naam van de Iris Adviesgroep mede worden beschouwd als een eerbetoon aan de nagedachtenis van deze inspirerende professional en leermeester.

Mw. drs. J.M. Holman verliet de maatschap per 1 januari 1996.
Per diezelfde datum trad mw. drs. A.J. (Aukje) Vrijstein tot de maatschap toe.

Van 1994 tot 1997 was het kantoor gevestigd aan de Rembrandtlaan 26 te Bilthoven.
Daar is niets meer te vinden van het eens zo markante pand. In de zomer van 2001 ging het geheel verloren bij een grote brand. Inmiddels heeft op deze plek nieuwbouw plaatsgevonden.

Profiel:
Drs. M.L. Hoeksema
Mw. Drs. A.J. Vrijstein