Copyright.


In het algemeen geldt voor deze website:

© 2018 drs. M.L. Hoeksema en drs. A.J. Hoeksema-Vrijstein, Bilthoven, The Netherlands.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved

Voor de op deze website geplaatste artikelen geldt:

© de uitgever van het betreffende tijdschrift